Koszt ponoszony przez Narodowy Fundusz Zdrowia na leki recepturowe, czyli leki na receptę przygotowywane przez farmaceutę w aptece stale rośnie i praw...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Szacunek dla pacjenta nakazuje, by wyników, z których dowie się, czy zbadana zmiana jest nowotworowa czy też nie - nie przekazywać mu w biegu, na kory...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Ponad 1,3 mld zł trafiło od lipca do 4,5 mln dzieci. Ale kto nie złoży szybko dokumentów, straci możliwość dostania pieniędzy w tym roku. W tym tygodn...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Wydłużenie życia osoby po zawale mięśnia sercowego o rok w ramach programu KOS-Zawał - i to rok życia dobrej jakości - kosztuje NFZ niecałe 15 tys. zł...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

In vitro finansowane z pieniędzy publicznych to jeden z zapowiadanych przez KO 100 konkretów na 100 dni, a zarazem element umowy koalicyjnej. Jakie je...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Okulary to w świetle prawa wyrób medyczny, na który – podobnie jak na protezę czy obuwie ortopedyczne – przysługuje refundacja z Narodowego Funduszu Z...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Popieramy projekt pielęgniarek, jesteśmy otwarci na dyskusję na temat ustawy o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia – deklaruje Władysław Kosiniak-Kamys...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

- Jest nadzieja, na pozytywne zakończenie tego procesu, czyli że nie zapłacimy tyle, ile żąda firma - mówi Katarzyna Sójka, pełniąca funkcję ministra...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Rynek apteczny w październiku 2023 roku zanotował sprzedaż na poziomie 4,494 mld zł. Wartość sprzedaży wobec października 2022 wzrosła 11,5 proc. (463...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

7 proc. PKB na ochrony zdrowia w 2027 r., szybka e-rejestracja do lekarza, Fundusz Modernizacji Szpitali Powiatowych i Bon Rodzicielski dla rodzin bor...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Dodatki przyznane szpitalom, które w 2022 r. nie zrealizowały kontraktów, będą mogły być uwzględnione przy ustalaniu wysokości ryczałtu na 2024 r. Bez...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Encefalopatia, udar mózgu, bóle głowy, utrata węchu i zaburzenia ze strony nerwów obwodowych – to potencjalne neurologiczne następstwa przechorowania...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Projekt pierwszego Narodowego Programu Zdrowia był gotowy jeszcze za rządów PO-PSL. Wtedy też uchwalono ustawę o zdrowiu publicznym, na którą czekaliś...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Pieniądze wypłacone szpitalom podczas pandemii w formie zaliczek - tzw. jedna dwunasta - będą mogły zostać rozliczone w kolejnych okresach rozliczenio...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Minister rozwoju i technologii umorzył Instytutowi Matki i Dziecka zadłużenie na kwotę 25,5 mln zł. - Umorzenie długu to szansa na dalszy, stabilny ro...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...