Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zaleciła koncernom farmaceutycznym modyfikację szczepionek przeciwko COVID-19. Zaktualizowana formuła m...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

U 50 osób rocznie lekarze stawiają diagnozę - rdzeniowy zanik mięśni, czyli SMA. Aby choroba się nie rozwinęła, chorzy powinni otrzymać leczenie zanim...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Pfizer i BioNTech ogłosiły zawarcie umowy na dostawę szczepionek przeciwko COVID-19 z rządem Stanów Zjednoczonych. Porozumienie opiewa na 105 mln dawe...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawił nowy projekt zarządzenia w kwestii zawierania i realizacji umów przez szpitale na programy lekowe. Czas na nadsył...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

11 lipca 2022 r. odbędzie się posiedzenie Rady Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT). Rada ma zająć się m.in. pr...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Szwajcarski gigant farmaceutyczny Novartis ogłosił, że w ramach restrukturyzacji firmy pracę może stracić około 8 tys. osób, co stanowi prawie 7,5 pro...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Dziś w MZ po raz kolejny spotkać ma się zespół zajmujący się m.in. kwestią wywozu leków. Temat wciąż jest nierozwiązany i pewnie nigdy się to nie uda...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Rozpoczęły się dostawy pierwszych partii szczepionek przeciw małpiej ospie. Hiszpania, Portugalia, Niemcy i Belgia, to państwa, w których sytuacja jes...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Znamy najnowszą wersję listy produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych bra...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Pacjenci Leki Wideo i podcasty

Klinicyści i rodzice dzieci chorych na SMA walczą o nowe leki. W tej rzadkiej chorobie są dostępne różne terapie, ale refundowana jest na razie jedna....

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

W leczeniu stwardnienia rozsianego mamy wielki postęp medyczny. MZ planuje zaś kolejną zmianę w programie lekowym. Wiceminister zdrowia Maciej Miłkows...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Minister przemysłu Arabii Saudyjskiej poinformował, że kraj zainwestuje 3,4 mld dol. w sektor produkcji szczepionek i leków. Posunięcie ma być częścią...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Badania kliniczne, rejestracje, czas zacieśnianie współpracy międzynarodowej, wyzwania związane z COVID - między innymi o tym w podsumowaniu roku info...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Koncerny Glaxo Smith Kline i Novartis ogłosiły podjęcie współpracy na rzecz walki z 20 chorobami, które najsilniej dotykają ludność w krajach uboższyc...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Wartość sprzedaży na aptecznym rynku farmaceutycznym w maju osiągnęła wartość 3,58 mld zł, co stanowi wzrost o 14,6 proc. w stosunku do analogicznego...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...