NFZ zmienia zarządzenia dotyczące programów lekowych oraz chemioterapii. Jest to związane z wrześniową listą refundacyjną.

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Możliwość cząstkowego rozliczania hospitalizacji dziecięcych, trwających dłużej niż miesiąc – to jedna ze zmian wprowadzanych nowelizacją rozporządzen...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Blisko 27,4 mln zł – tyle Minister Zdrowia przeznaczy jeszcze w tym roku na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego dla uczelni medy...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku we wrześniu 2023 r. w porównaniu z wrześniem ubiegłego roku wzrosły o 8,2 proc. – wynika...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Nieefektywne zarządzanie Funduszem Przeciwdziałania COVID-19, brak przejrzystych procedur w dysponowaniu środkami, a także chaos w kontraktowaniu szcz...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Kwestia nakładów i składki zdrowotnej zdominowała przedwyborczą debatę zorganizowaną przez Naczelną Izbę Lekarską. Duże reformy muszą być robione wspó...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Klienci zamawiali darmowe próbki suplementów, a otrzymywali rachunki za roczny zapas produktu wraz z subskrypcją – za takie praktyki naruszające zbior...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Komisja z zadowoleniem przyjmuje osiągnięte 25 września 2023 r. porozumienie polityczne między Parlamentem Europejskim a Radą UE dotyczące rozporządze...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia znowelizował zarządzenie dotyczące programu pilotażowego koordynowanej opieki medycznej nad chorymi z neurofibromat...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

576 mln zł otrzymają w sumie Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka oraz Instytut Matki i Dziecka w Warszawie z Funduszu Medycznego, utworzonego z in...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Ruszyły dwa konkursy w ramach Funduszu Medycznego – placówki mogą się ubiegać o pieniądze na urządzenia robotyczne wspomagające rehabilitację oraz na...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

To NFZ miał zablokować wprowadzenie wydatków na leki - twierdzi MZ w podsumowaniu rządowego dokumentu „Polityka Lekowa Państwa 2018-2022”.

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Rynek apteczny w sierpniu 2023 r. zanotował sprzedaż na poziomie 3,9 mld PLN. Wartość sprzedaży wobec sierpnia 2022 wzrosła o 281,2 mln zł, czylo o 7,...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Gemini Polska może przejąć spółki Apteka Wrzeszcz i Apteka Trójmiasto pod warunkiem sprzedaży trzech aptek – zdecydował Urząd Ochrony Konkurencji i Ko...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił środki z rezerwy ogólnej. Dodatkowe pieniądze przeznaczone zostaną na sfinansowanie bezpłatnych leków dla dzieci i...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...