Trzy obszary działania podstawowej opieki zdrowotnej zyskają dodatkowe wsparcie. Chodzi o opiekę nad dziećmi, seniorami z wielochorobowością oraz opie...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Wczoraj zawarliśmy porozumienie z Narodowym Funduszem Zdrowia, które pozwoli aneksować nasze umowy i poprawi warunki finansowania POZ - poinformował J...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Telemetryczny nadzór nad pacjentami z implantowanymi urządzeniami wszczepialnymi - to nowe świadczenie, które ma szanse trafić do koszyka świadczeń gw...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Pacjenci Pracownicy medyczni POZ i AOS

Śmierć za szpitalnym parawanem to przykra rzeczywistość dla wielu Polaków chorych terminalnie i ich rodzin. Eksperci Polskiego Towarzystwa Medycyny Ro...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Pracownicy medyczni POZ i AOS Wideo i podcasty

Opieka koordynowana w podstawowej opiece zdrowotnej oraz rozszerzenie kompetencji lekarzy rodzinnych m.in. związane z możliwościami szerszej diagnosty...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Pacjenci POZ i AOS Wideo i podcasty

Wdrożenie opieki koordynowanej, a następnie ewaluacja tego procesu, rozwój programów profilaktycznych, wypracowanie katalogu dobrych praktyk i standar...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Zakon bonifratrów połączył kilka swoich dotąd samodzielnie działających spółek i utworzył ogólnopolską grupę medyczną. Wartość umów z NFZ zawartych pr...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

W Katowicach podpisano w piątek pierwszą w kraju umowę z przychodnią podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), która będzie prowadzić koordynowaną opiekę n...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Ministerstwo Zdrowia planuje dokonać zmian w programie pilotażowym w zakresie elektronicznej rejestracji centralnej w AOS. Rozporządzenie, które ukaza...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

785 zł za 1 MWh ma wynosić maksymalna cena energii dla samorządów i podmiotów wrażliwych, czyli m.in.: szpitali czy domów pomocy społecznej. Podobne r...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Na początku sierpnia Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia, który następnie wszedł w życie, w sprawie programu pilotażowego w zakre...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Od 11 października w życie wchodzi nowe zarządzenie prezea NFZ w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotne...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt rozporządzenia, który poszerza zakres świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycz...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

O problemach, z którymi zgłaszają się Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców osoby prowadzące działalność leczniczą, rozmawiamy z dr. Markiem Wo...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Według danych WHO każdego roku prawie połowa wszystkich ciąż - 121 milionów - jest niezamierzona; 6 na 10 ciąż niezamierzonych i 3 na 10 wszystkich ci...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...