Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opublikowała dwa raporty w sprawie ustalenia taryf Świadczeń. Pierwszy dotyczy kwalifikacji i monit...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Przychodnie przechodzą prawdziwe oblężenie pacjentów covidowych i z trudem sobie z tym radzą. Wojewodowie dodatkowo polują na lekarzy POZ i chcą by ci...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Wnioski z raportu Health at a Glance obejmującego czas pandemii wskazują, że efektywne wydawanie pieniędzy na zdrowie jest inwestycją, a nie kosztem:...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Do Systemu Informacji Medycznej (SIM) trzeba będzie od 1 lipca 2022 r. raportować więcej danych. Obowiązek ten zostanie także rozszerzony na więcej po...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Ministerstwo Zdrowia chce wydać do 2025 r. 23 mld zł na program „Dostępność plus”, czyli na przystosowanie przychodni i szpitali do potrzeb osób z ni...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Aż 96 proc. z nich uważa, że smartfony mogłyby być szerzej wykorzystywane w sektorze medycznym, a 9 na 10 deklaruje, że monitorowanie stanu pacjenta p...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) wydała decyzję pozwalającą na szczepienie dzieci w wieku 5-11 lat szczepionką Comirnaty firmy Pfizer. E...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Rada ds. Taryfikacji Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji stwierdziła, że nie ma wątpliwości, że konieczne jest „doraźne podwyższenie wy...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Na poziomie przychodni w ramach opieki ambulatoryjnej NFZ ma finansować rezonans piersi oraz zdalne monitorowanie części pacjentów kardiologicznych. D...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Z rehabilitacji po COVID-19 będzie mogło skorzystać więcej osób. To efekt wprowadzonej zmiany, która przewiduje, że zakwalifikowani do niej będą mogli...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Jesienią, poza przeziębieniem i grypą, należy obawiać się też koronawirusa. Coraz więcej lekarzy POZ zaopatruje się w testy antygenowe, by umożliwić p...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Jak działa program zdalnego, domowego monitoringu pacjentów z COVID-19 z wykorzystaniem pulsoksymetrów? Dotychczas wydano pulsoksymetry dla ponad 580...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Agencja Oceny technologii Medycznych i Taryfikacji zbiera dane dotyczące czasu pracy fizjoterapeutów z pacjentem. Dane mają posłużyć pracom analityczn...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Pacjenci Pracownicy medyczni POZ i AOS

Lekarze rodzinni zrzeszeni w dwóch instytucjach są przeciwni zmianom, jakie nałożył na nich Narodowy Fundusz Zdrowia w związku z koordynowaną opieką z...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiło się zestawienie uwag z konsultacji publicznych do rządowej strategii „Zdrowa przyszłość. Ramy strateg...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...