Czy o tym, że lek jest bezpłatny, decyduje data wystawienia recepty, czy jej zrealizowania? Rzecznik Praw Obywatelskich na wniosek lekarzy poprosił re...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

- Rekomenduję świadczeniodawcom nie czekać na ostatnią chwilę, ale zacząć przygotowania już teraz. Podmiot, który tego nie zrobi, nie będzie w stanie...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Skierowany 1 września do konsultacji projekt resortu zdrowia wprowadza zmiany mające na celu rozszerzenie dostępności do świadczeń dla pacjentów diabe...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

„Diagnostyka i leczenie przewlekłej choroby nerek” to nowe świadczenie, jakie będzie realizowane w POZ. Kto je będzie realizować? Jakie badania będą r...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

31 sierpnia rozpoczął się dla POZ-ów nabór wniosków do projektu „E-KONSYLIUM - wdrożenie modelu zdalnych konsultacji kardiologicznych i onkologicznych...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Opłaty za świadczenia zdrowotne udzielane cudzoziemcom w jednej z dolnośląskich prywatnych placówek ochrony zdrowia były o 50 proc. wyższe od cen ofer...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Pacjenci Pracownicy medyczni POZ i AOS

Chroniące przed zachorowaniem na niektóre nowotwory szczepienia przeciw HPV powinny znaleźć się w kalendarzu szczepień obowiązkowych - uważają lekarze...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Czy w Polsce zmienia się podejście do leczenia bólu, jakie są jego najczęstsze przyczyny i czyj ból bywa najczęściej lekceważony - o tym rozmawiamy z...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej wydało ebooka, poświęconego dwóm programom profilaktycznym — Chorób Układu Krążenia (ChUK) i raka szyjki macicy...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Lecznice, w których występują problemy z wdrożeniem nowych zasad dotyczących wypisywania recept na leki psychotropowe, mogą złożyć wniosek o tymczasow...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Łatwiej będzie wprowadzić zmiany w umowie z NFZ w przypadku np. poszerzenia obszaru działania centrum zdrowia psychicznego (CZP) lub dodania nowej kom...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Pojawiające się problemy techniczne całkowicie blokują możliwość wystawiania e-skierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową –...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Ponad 15 mld zł zasili budżety placówek opieki zdrowotnej. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że 7 mld z tej kwoty przeznaczone zostanie...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Resort zdrowia przychylił się do apeli, by nie wprowadzać Indywidualnego Planu Opieki Medycznej w postaci elektronicznej niemal z dnia na dzień. Do ko...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Podstawowa opieka zdrowotna powinna przejąć na siebie ciężar opieki nad pacjentem z bólem – przekonuje minister zdrowia Adam Niedzielski. Jak podkreśl...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...