Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia przestrzega, że zaniżanie wysokości środków na pokrycie wzrostów wynagrodzeń w POZ będzie grozić odchodzeniem...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

"Dziś spotykamy się tu w Tarnowskich Górach, bo mamy już pierwsze dni funkcjonowania reformy POZ" - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski przed...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Protestujemy przeciwko rażącej nierówności w podziale środków podwyżkowych wynikającej z tej rekomendacji. Przedmiotowa rekomendacja wskazuje na podwy...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Domy pomocy społecznej, czyli DPS, będą mogły działać jak poradnie i mieć kontrakt z NFZ. To ważna zmiana dla ich pracowników związanych z sektorem oc...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Trwa 58 posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej. Jednym z punktów porządku dziennego jest informacja bieżąca w sprawie reformy obejmującej zmiany w podstaw...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Już w lipcu resort zdrowia planuje rozpocząć nabór wniosków do dwóch projektów, których celem jest wsparcie praktyk podstawowej opieki zdrowotnej w pr...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

"Stanowisko to kompromituje jego autorów jako rządowych ekspertów" tak o słynnym już dokumencie wydanym przez Radę ds. Covid-19 wypowiada się Bożena J...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Do zadań Rady ds. COVID-19 należy prezentowanie działań w zakresie walki z pandemią, ale także dokonywanie analizy bieżącej sytuacji zdrowotnej. Stąd...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Zmiany w POZ wchodzą w życie już od 1 lipca. Dziś NFZ opublikował ważne przepisy dotyczące finansowania profilaktyki i dodatkowych badań.

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Chociaż temat pandemii nieco przycichł, to COVID-19 wciąż istnieje. Dlatego powołana do pracy przy premierze Rada ds. COVID-19 wciąż działa i wydaje n...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

W imieniu Lekarzy Rodzinny Dr Agnieszka Jankowska-Zduńczyk przedstawiła komentarz do planowanych reform - wynagrodzenia, a także zmian w organizacji P...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

GUS podsumował dane na temat ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. Okazuje się, że pomoc doraźną najłatwiej otrzymają mieszkańcy woj. Mazowieckiego. Na ko...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Pracownicy medyczni POZ i AOS

Cyfryzacja systemu ochrony zdrowia jest jednym z priorytetowych obszarów działań podejmowanych w resorcie zdrowia. O dalszych planach rozwoju e-zdrowi...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

W przychodniach już nie ma, a w szpitalach mogą się skończyć zapasy leków dla pacjentów zakażonych Sars-Cov-2, tymczasem planów zakupowych nie widać....

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Wprowadzenie koordynowanej opieki do poradni POZ jest pożądaną przez środowisko i niezbędną do wprowadzenia zmianą - podkreśla Porozumienie Zielonogór...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...