Właściwie kontrolowana cukrzyca nie jest przeszkodą w uprawianiu sportu nawet wyczynowo, osiągnięcia współczesnej medycyny i technologii pozwalają oso...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Polska neurologia potrzebuje nie tylko zmiany programów lekowych, ale również gruntownej reformy systemu opieki nad pacjentami z SM. O tym, jakich zmi...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Rząd szykuje dokument o zmianach w geriatrii. Chodzi o tworzenie w szpitalach powiatowych ośrodków opieki długoterminowej oraz oddziałów geriatrycznyc...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Jeszcze w tym tygodniu na Komitet Stały Rady Ministrów ma szansę trafić duża nowelizacja ustawy refundacyjnej. Jak zapowiedział Maciej Miłkowski, chod...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Według szeregu analiz i obserwacji prowadzonych przez organizacje pacjenckie, Fundusz Medyczny nie działa tak, jak powinien. Dorota Korycińska, przewo...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia, który zmienia rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie koordynowanej opieki...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że stosowanie danej aplikacji przez pacjenta może pomóc personelowi medycznemu monitorować jego stan zdrowia, wspierać...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Komisja Europejska poinformowała, że według stanu na piątek (05.08.22) do szpitali na terenie całej Europy przetransportowano 1000 obywateli Ukrainy,...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Plan dla Chorób Rzadkich daje nadzieję na zmiany w organizacji opieki nad pacjentami z wrodzonymi schorzeniami metabolicznymi. Zdaniem prof. Jolanty S...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło projekt rozporządzenia w sprawie zakażeń i chorób zakaźnych, które zostały objęte obowiązkiem przekazywania danych o...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

15-letni Dominik kocha jeździć na rowerze, chodzi na siłownię i prawie zawsze ćwiczy na "wuefie". Jako osoba chorująca na ciężką postać hemofilii nie...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

W praktyce klinicznej lekarze mają do czynienia z kilkoma rodzajami zaburzeń cyklu mocznikowego, które pojawiają się na różnych etapach procesu przeks...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Z danych publikowanych przez Ministerstwo Zdrowia wynika, że wyraźnie rośnie liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Wprawdzie rząd...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

- SMA to choroba postępująca bardzo wolno, więc w populacji pacjentów dorosłych celem terapeutycznym jest ustabilizowanie choroby. W tej grupie istotn...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

- Personalizacja leczenia to klucz do skutecznego kontrolowania astmy i ograniczenia hospitalizacji. Konieczne są: optymalizacja finansowania procedur...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...