W końcu 2022 r. w Polsce działało 11,7 tys. aptek ogólnodostępnych i zakładowych oraz 1,1 tys. punktów aptecznych, w których pracowało blisko 58 tys....

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Wszystko wskazuje na to, że resortowi zdrowia udało się porozumieć z częścią branży w sprawie projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej. Nowelizacja n...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

1,5 mld zł będzie kosztować zwiększenie grupy adresatów programu bezpłatnych leków – poinformowało w poniedziałek CowZdrowiu.pl Ministerstwo Zdrowia....

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Od przyszłego roku nowe grupy pacjentów będą uprawnione do bezpłatnych leków. Podczas weekendowej konwencji programowej Prawo i Sprawiedliwość składał...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Blisko 200 pozycji znalazło się na nowej liście antywywozowej. Zagrożone brakiem dostępności są m.in. leki na cukrzycę oraz preparaty z morfiną.

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Nowy sposób podawania leków opracowali badacze z Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk (CMPW PAN) w Zabrzu oraz Śląskiego...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Rada Przejrzystości oceni m. in. zastosowanie flozyn w przewlekłej chorobie nerek i niewydolności serca. Posiedzenie zaplanowano na 15 maja br.

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Usunięcia komentarzy, dotyczących statusu leków homeopatycznych, domaga się od znanej wyszukiwarki leków Izba Gospodarcza "Farmacja Polska". Zdaniem j...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Dobrowolny mechanizm solidarności, wdrożenie europejskiego wykazu leków krytycznych oraz regulacji prawnych związanych z zabezpieczeniem leków krytycz...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Firma Novo Nordisk poinformowała o zmniejszeniu o połowę dostaw leku odchudzającego Wegovy na rynek amerykański. Duńska firma farmaceutyczna podjęła t...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Dimitri Gitas, który dotychczas szefował polskiemu oddziałowi firmy, objął funkcję Dyrektora Zarządzającego MSD w Szwajcarii. Kto go zastąpił?

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Koniec z receptami na leki psychotropowe wystawianymi komercyjnie? Resort zdrowia przedstawił nowelizację rozporządzenia w sprawie środków odurzającyc...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Półpasiec i infekcje układu oddechowego – przed tymi chorobami warto się chronić również w dorosłym wieku. Szczepionka na pierwszą z nich jest już dos...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Walka z brakiem dostępu do leków, mobilizacja firm do opracowywania nowych terapii i przyspieszenia udostępniania ich pacjentom we wszystkich państwac...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Osocze, wartości blisko 220 mln złotych, trafiło w 2022 roku do firm farmaceutycznych z Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - wynika z...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...