Przewlekła białaczka limfocytowa (PBL) to najczęściej wykrywany nowotwór krwi w Polsce. Szacuje się, że jej występowanie będzie coraz częstsze. Ma to...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Tzw. long-COVID diagnozowany jest na podstawie objawów zgłaszanych przez pacjenta - nie ma specyficznego testu. Ale być może taki się wkrótce pojawi....

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Klienci zamawiali darmowe próbki suplementów, a otrzymywali rachunki za roczny zapas produktu wraz z subskrypcją – za takie praktyki naruszające zbior...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

W wyniku działań urzędowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykryto pałeczki Salmonelli spp. w 3 z 5 próbek wołowego mięsa mielonego, schłodzonego Rze...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Komisja z zadowoleniem przyjmuje osiągnięte 25 września 2023 r. porozumienie polityczne między Parlamentem Europejskim a Radą UE dotyczące rozporządze...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia znowelizował zarządzenie dotyczące programu pilotażowego koordynowanej opieki medycznej nad chorymi z neurofibromat...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych i eksperci Medycznej Racji Stanu od lat apelują w przestrzeni publicznej o uważność dla wyzwań zdrowia do dec...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

576 mln zł otrzymają w sumie Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka oraz Instytut Matki i Dziecka w Warszawie z Funduszu Medycznego, utworzonego z in...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Lekarze, koordynatorzy transplantacyjni, aktorzy, sportowcy i muzycy, uczniowie z warszawskich szkół i przede wszystkim osoby po przeszczepieniu wzięl...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Ruszyły dwa konkursy w ramach Funduszu Medycznego – placówki mogą się ubiegać o pieniądze na urządzenia robotyczne wspomagające rehabilitację oraz na...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

- Pomimo że mamy nowe opcje terapeutyczne w leczeniu chorych na zaawansowanego raka pęcherza moczowego, nie są one dostępne dla wszystkich potrzebując...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Opieka farmaceutyczna, przeglądy lekowe, szczepienia w aptekach – rola farmaceutów w systemie ochrony zdrowia stale rośnie. Od ponad dwóch lat farmace...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

To NFZ miał zablokować wprowadzenie wydatków na leki - twierdzi MZ w podsumowaniu rządowego dokumentu „Polityka Lekowa Państwa 2018-2022”.

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Cyfrowy nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii oraz problemy ochrony zdrowia w kontekście zmian demograficznych to - zdaniem Grzegorza Cessaka, pre...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Zaświadczenie od proboszcza musi dostarczyć kandydat na kierunek lekarski w założonej przez ojca Tadeusza Rydzyka Akademii Kultury Społecznej i Medial...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...