Niemy protest! Nie wiążcie nam rąk! Chcemy leczyć w Polsce! - między innymi pod takimi hasłami w Warszawie manifestowali dziś medycy.

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Podstawowym celem diagnostyki molekularnej (RT-PCR) w kierunku SARS-CoV-2 przed przyjęciem do szpitala jest prewencja ognisk epidemii w placówkach opi...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Ministerstwo Zdrowia poinformowało dzisiaj o 843 nowych, potwierdzonych laboratoryjnie przypadkach zakażenia SARS-CoV-2. Na niechlubnym pierwszym mie...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji przeprowadziła analizę zaleceń organizacji międzynarodowych oraz wdrażanych lub planowanych rozwiąz...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Na stronie Ministerstwa Zdrowia pojawił się projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalne...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Piszkowicach (dolnośląskie) jest w bardzo trudnej sytuacji. Dramatycznie potrzebuje rąk do pracy. Chodzi głównie o medyk...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

10 sierpnia Senacka Komisja Zdrowia będzie obradować nad ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Medycznych Elektroradiologii popiera sobotnie protest medyków ale biernie. Choć manifestacja jest firmowana pr...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Zamykanie klubów fitness w powiatach oznaczonych jako tzw. „strefa czerwona” zarażeń koronawirusem nie pomoże w zwalczaniu pandemii – uważają Pracodaw...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Czy regionalne wprowadzenie obostrzeń i restrykcji na szczeblu powiatowym wpłynie na decyzje o stacjonarnym nauczaniu? Na te pytanie odpowiadał dziś w...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

- Będziemy się na bieżąco przyglądali sytuacji epidemiologicznej i na jej podstawie podejmowali decyzje, o których będziemy każdorazowo państwa inform...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

W poniedziałek (10.08) Rada Przejrzystości Agencji Ochrony Technologii Medycznych i Taryfikacji zajmie się m.in lekami na jaskrę, alergię oraz nowotwó...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych nie weźmie udziału w sobotnim proteście medyków. Przyznaje jednak, że postulaty i sam protest p...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Posłowie z sejmowej podkomisji ds. projektu ustawy o Funduszu Medycznym zdecydowali o modyfikacjach w prezydenckiej inicjatywie legislacyjnej. Podczas...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

"Mamy 809 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem" - poinformowało dziś rano Ministerstwo Zdrowia.

Czytaj więcej... Czytaj więcej...