W poniedziałek 4 lipca Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie towarów i usług, dla których należy zastosować...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

142 mld zł - tyle ma w planach wydać w przyszłym roku Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) na świadczenia. To blisko 20 mld zł więcej niż jest w tegorocznym...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Ministerstwo Zdrowia podsumowało dane na temat dotacji przekazanych uniwersytetom medycznym na rzecz świadczeń dla studentów i doktorantów. Uczelnie o...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

GUS podał tzw. szybki szacunek inflacyjny. Z danych opublikowanych 1 lipca wynika, że wzrost cen w czerwcu 2022 r. wyniósł 15,6 proc. porównując rok d...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w czerwcu 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 15,6 proc. (w...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Od 1 lipca wchodzą w życie dwie ustawy mające wpływ na płace medyków. Po pierwsze ustawa o najniższych wynagrodzeniach, której proces legislacyjny na...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował nowy raport podsumowujący wydatki na leczenie w 2021 roku. Z danych opracowanych przez instytucję wynika, że śred...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Szwajcarski gigant farmaceutyczny Novartis ogłosił, że w ramach restrukturyzacji firmy pracę może stracić około 8 tys. osób, co stanowi prawie 7,5 pro...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Prezydent podpisał ustawę zmieniającą sposób ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczni...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Pracownicy medyczni Finanse

Zamrożenie pieniędzy Funduszu Medycznego na kontach bankowych i brak oczekiwanych efektów w postaci poszerzenia dostępu do świadczeń i technologii med...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Co piąta uprawniona osoba nie skorzystała jeszcze z bonu turystycznego. Warto, by pracownicy ochrony zdrowia, którzy byli i są zwykle przeciążeni prac...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

W imieniu Lekarzy Rodzinny Dr Agnieszka Jankowska-Zduńczyk przedstawiła komentarz do planowanych reform - wynagrodzenia, a także zmian w organizacji P...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Sejm odrzucił wszystkie 22 poprawki Senatu do ustawy o najniższym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia. Projekt czeka na prezydencki podpis, a głowa państ...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Wszystko wskazuje na to, że projekt ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiota...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

We środę 22 czerwca poprawki Senatu do ustawy opisującej sposób ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego w placówkach ochrony zdrowia. Żadna z...

Czytaj więcej... Czytaj więcej...